november 6, 2023
1 min läsning

Efter fyra år redovisar Klarna vinst för första gången

Bild: www.klarna.se

I somras presenterade Klarna en rapport som visade på betydande förbättringar, med vinstmånader som stack ut positivt i bokföringen. I ett pressmeddelande på måndagen delade Sveriges framgångsbolag Klarna siffror för det tredje kvartalet som bekräftar den positiva trenden. Under perioden juli till september genererade företaget en rörelsevinst på 130 miljoner kronor, en markant förbättring från motsvarande period förra året då resultatet låg på -2 miljarder kronor.

”Med detta lönsamma kvartal och en fortsatt stark tillväxt har vi uppnått våra mål”, säger Klarnas vd och medgrundare, Sebastian Siemiatkowski.

Bruttointäkterna ökade med 30 procent under det tredje kvartalet och nådde 6,0 miljarder kronor (jämfört med 4,6 miljarder) och har uppmärksammats inom entreprenörsvärlden.

”Tillväxten accelererade under Q3 och vi planerar att fortsätta på denna väg under Q4 genom ytterligare investeringar som gynnar både konsumenter och handlare”, tillägger Klarnas vd.

Rörelsevinsten under perioden juli till september markerar det första positiva kvartalsresultatet för Klarna sedan andra kvartalet 2019. Företaget hänvisar till minskade kreditförluster som en av anledningarna. Under kvartalet låg dessa på netto 800 miljoner kronor, en minskning från 1,5 miljarder kronor samma period året innan.

Det är även noterbart att företagets operativa kostnader har minskat. Under det tredje kvartalet låg dessa på 4,5 miljarder kronor, en nedgång med 7 procent jämfört med samma period året innan, trots företagets tillväxt.

Klarna lyfter även fram USA som nu är deras största marknad tillsammans med Tyskland. Företaget har uppnått bruttovinst i den amerikanska verksamheten fyra kvartal i rad.

Nettoresultatet landade på cirka 100 miljoner kronor, en förbättring med 2,3 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet 2022.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Gå tillUpp